In: KRTKODOM
untitled8
© New Wind

Asi všetci sme už videli polia zabraté “zelenou” technológiou. Lúky, na ktorých sa mohlo pestovať či chovať zastaváme fotovoltickými elektrárňami. Alebo veterné turbíny nad poliami, kde sa nevedia odborníci dohodnúť, či tieto prekážajú vtáctvu, či nie.  V mestách, kde energiu potrebujeme, stavanie veterných elektrární zakážeme.  Tiež vidíte ten potenciál na vylepšenie?

Dobrá správa. Návrhári a výskumníci prišli s novým možným riešením tohto stavu. Transparentné fotovoltické panely na fasády stien, namiesto okien, biele solárne panely použiť ako povrchy fasád v mestách. No a k tomuvšetkému “vysadíme” tieto estetické a funkčné “stromy” predstavené spoločnosťou New Wind.

“Strom” vysoký 11m, široký 8m vyprodukuje svojimi 72 listami 3,1kW energie. Listy tvoria malé vertikálne turiny, ktoré vytvoria pri rýchlosti vetra 3m/s 1320kWh energie. Pri rýchlosti vetra 5m/s už vytvoria 3160kWh elektrickej energie. Otáčaním listov /turbín/ vo vetre získava strom energiu. Káble a generátory energie sú integrované v listoch a konároch, takže energiu vyrábajú takmer ticho.

untitled9
© New Wind

Francúzsky podnikateĺ Jérôme Michaud-Larivíère prišie na nápad, keď raz pozoroval listy ako sa vo vetre otáčajú a nadvihujú. Zaujalo ho, či je možné túto energiu zužitkovať. Jeho zariadenie síce produkuje len 3,1kW, no v “stromoradí” už môžme uvažovať s energiou pre osvetlenie ulíc či dodávaním energie pre okolité budovy v meste. Energia vyrobená v meste sa tak spotrebuje v mieste výroby.

Tendo dizajnový kúsok dostane śancu ukáyať, čo v ňom je. Michaud-Larivíère inštaluje svoj strom v Paríži na námestí Concordia v máji 2015.

Videoukážka produkcie elektrickej energie po novom.

© New Wind